За нас |Обекти |Собствено строителство |Продажби |За контакти |                        BG  EN    .: BGtop.net :.| видео интродукция |

Актуално

Считано от 01-02-2009 година фирмата премести своя офис на адрес гр. София, ул. „Боянски водопад” №103, м. Манастирски ливади – Изток”.
Фирмата набира терени, за строителство срещу обезщетение в град София и крайбрежната ивица на Бургаска област!

Актуални оферти

За нас
 Фирма "БУЛДЕНИ" ООД гр. София е създадена през 1994 г. и успя да заеме своето място, като частна компания с основен предмет на дейност комплексно проектиране, доставки, строителство и реализация на строителния продукт.
За краткото си съществуване "БУЛДЕНИ" ООД натрупа значителен опит в областта на проектирането и реализацията на проекти вариращи от еднофамилни жилищни сгради, през колективни жилищни сгради, хотели, бензиностанции, офис сгради до банки и големи обществени поръчки.
Фирмата изпълнява проектиране, груб строеж и довършителни, архитектурни работи, ремонтни, инсталационни работи по ВиК част, отопление, вентилация и климатизация, ел.монтажни работи и всякакви други ремонтно възстановителни мероприятия.
Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски състав с необходимата квалификация и професионален опит, гаранция за качеството на извършваните строително - монтажни работи.

Фирмата разполага със:
  • Складови бази в гр. Перник и гр. Бургас.
  • Арматурен двор - с възможности за направа на заготовки от арматура до 7000 кг на ден.
  • Цех за производство на метални изделия.
  • Цех за производство на алуминиева и РVС дограма.
  • Механизация и автотранспорт за извършване на изкопно - насипни работи, монтажни работи, товаро-разтоварни работи.
  • За изпълнение груб строеж на сградите разполагаме с кофраж система "PERI" за около 8000 м2 вертикални и хоризонтални елементи.
  • Скелета, приспособления, инвентар, механизиран и ръчен инструмент, работно облекло и лични предпазни средства.

 Фирмата е член на Българската Строителна Камара.
 Вписана в централен професионален регистър на строителя.Удостоверение
 Сертифицирана по ISO9001:2000. Сертификат

Понастоящем "БУЛДЕНИ" ООД е престижна и представителна фирма с възможности за цялостно изпълнение на най - сложните строителни задачи в съответствие със съвременните изисквания за високо качество и гарантиране на договорните срокове.
© 2006 "БУЛДЕНИ" ООД                                                                                                                          Design:В. Иванов