начало - услуги

Услуги

Комплексно проектиране

Всяка сграда започва от идеята и проекта. Екипът ни е квалифициран в изготвянето на изключителни и функционални комплексни архитектурни проекти.

Висококачествено строителство

Имаме солиден опит в изграждането на еднофамилни и колективни жилищни сгради, хотели, бензиностанции, офис сгради, банки и големи обществени поръчки.

Предлагаме груб строеж и довършителни, архитектурни работи, ремонтни, инсталационни работи по ВиК, отопление, вентилация и климатизация, електро-монтажни работи.

Ремонтни дейности

Извършваме качествени ремонти, които могат да преобразят всяка постройка и да ѝ вдъхнат нов живот. Можете да ни се доверите за разнообразни ремонтно-възстановителни мероприятия – от електрическа инсталация до ВиК.

Булдени разполага със

  • Складови бази в Перник и в Бургас
  • Арматурен двор, с капацитет за производство на заготовки от арматура до 7000 кг на ден
  • Цех за производство на метални изделия
  • Цех за производство на алуминиева и РVС дограма
  • Механизация и автотранспорт за извършване на изкопно-насипни, монтажни и товаро-разтоварителни работи
  • Разполагаме с кофраж система „PERI“ за изпълнение груб строеж на сградите с капацитет 8000 кв. м вертикални и хоризонтални елементи
  • Скелета, приспособления, инвентар, механизирани и ръчни инструменти, работно облекло и лични предпазни средства

Имате нужда от нещо специфично?

Свържете се с нас, за да обсъдим с екипа ни от квалифицирани и опитни експерти Вашия проект.